Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaInformacje

DODATKOWE INFORMATORY NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

Matematyka

Język angielski

WYTYCZNE MEN DLA KLAS I-III NOWOŚĆ!!!

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNA Szkoła”

Innowacje pedagogiczne realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej.

Zasady nauczania zdalnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTORNICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ  NOWOŚĆ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO FIRMY HMEDIA /EDUDZIENNIK/  NOWOŚĆ

Organizacja pracy szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID NOWOŚĆ

Regulmin świetlicy szkolnej NOWOŚĆ

Doradztwo zawodowe od 1 września 2020 roku NOWOSĆ

Doradztwo zawodowe od 1 września 2019 roku

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2020 roku  NOWOŚĆ

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2019 roku

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2018 roku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Rekrutacja

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 NOWOŚĆ

Dni wolne od nauki rok szkolny 2020/2021 NOWOŚĆ

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej wersja od 1 paździenrika 2020 r.

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

Lżejszy tornister

Programy nauczania, wymagania edukacyjne

Kadra pedagogiczna od 1 września 2019 roku

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i eduakcyjnych od 1 września 2017 roku

Zestaw podreczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2018 roku

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2019 roku

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2020 roku - NOWE

Zasady korzystania z darmowych podręczników

Podział godzin od 1 września 2019 roku

Dyżury nauczycieli od 1 września 2019 roku

Zasady korzystania z monitoringu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Odjazdy autobusów

 

KONTAKT:

TEL/FAX 184448402

MAIL: gimlos@szkola.wp.pl

www.zs.lososina.pl

epuap: /zslososina/skrytka

 

JEŚLI CHCIAŁBYŚ POINFORMOWAĆ NAS O NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I SZKOŁY NAPISZ NA PONIŻSZY ADRES:

anonimowaskrzynkalososina@wp.pl

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W przypadku uzyskania wsparcia pomocą psyhcologiczno-pedagogiczną należy zwrócić się na terenie szkoły do wychowawcy klasy, nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.

Pomoc psychologa: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, Osrodek Pomocy Społecznej,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     

DZIELNICOWY: ASPIRANT GRZEGORZ PRUSAK 604-428-441